Życie w Szwecji 

Przeprowadzka do Szwecji

Jeśli przeprowadzasz się do Szwecji z zagranicy oraz planujesz żyć w Szwecji przez jeden rok lub więcej będziesz musiał zarejestrować się w Rejestrze Ludności Szwedzkiej. Kiedy już się zarejestrujesz, otrzymasz numer identyfikacyjny Szwedzki oraz zostaniesz zarejestrowany jako zamieszkały w budynku z adresem. Będzie zarejestrowane również to, jaki status cywilny posiadasz, jakiekolwiek relacje z małżonkiem, dziećmi oraz rodzicami.

Kiedy rejestrujesz się w Rejestrze Ludności Szwedzkiej ( folkbokförd ) musisz powiadomić Szwedzką Agencję Podatkową ( Skatteverket ) iż zamierzasz przenieść się do Szwecji. Tego można dokonać poprzez odwiedzenie naszych urzędów Agencji Podatkowej ( servicekontor ).

» Znajdź najlbliższy urząd Agencji Podatkowej (w Szwecji)

Przynieś następujący dokument

Wymagane dokumenty do dostarczenia urzędowi Agencji Podatkowej zależą od Twojego obywatelstwa lub jeśli przybywasz z rodziną bądź wprowadzasz się z członkiem Twojej rodziny.

Wybierz alternatywę najlepiej odpowiadającą Tobie

» Jesteś obywatelem Szwecji

» Jesteś obywatelem kraju nordyckiego

» Jesteś obywatelem kraju EU lub EEA

» Jesteś obywatelem spoza UE lub EEA lub bezpaństwowcem

» Należysz do rodziny, która żyje w Szwecji lub przeprowadza się do Szwecji

Poszukiwanie azylu w Szwecji

Aby zarejestrować się w Rejestrze Populacji Szwedzkiej musisz mieć pozwolenie na pobyt (uppehållstillstånd). Możesz ubiegać się o pozwolenie na pobyt w Szwedzkiej Agencji Migracyjnej (Migrationsverket).

Po więcej informacji o wniosku o azyl oraz pozwolenie na pobyt poprosimy Cię o skontaktowanie się z Szwedzką Agencją Migracyjną.

» Do strony z Szwedzką Agencją Migracyjną

Aby być zarejestrowanym

Kiedy jesteś rejestrowany w Rejestrze Szwedzkiej Populacji otrzymasz osobisty numer identyfikacyjny (personnummer). Agencja Podatkowa w Szwecji zarejestruje następujące informacje:

  • w jakim budynku mieszkasz i jaki jest jego adres

  • gdzie się urodziłeś i jakie masz obywatelstwo

  • Twój status cywilny oraz jakakolwiek relacja z małżonkiem, dziećmi lub rodzicami.

Certyfikat rejestracyjny populacji

Niektóre organy lub organizacje mogą poprosić o ukazanie certyfikatu rejestracyjnego populacji (personbevis) kiedy składasz wniosek do nich.

Certyfikat rejestracyjny populacji jest wypisem z rejestracji populacyjnej ukazujący jaka informacja o Tobie została zarejestrowana, takie jak: imię, adres oraz status cywilny. Możesz złożyć zamówienie na certyfikat rejestracyjny populacji kiedy jesteś zarejestrowany jako szwajcarski obywatel i kiedy otrzymałeś osobisty numer identyfikacyjny.

  • Zamów certyfikat rejestracyjny populacji

Dzieci poniżej lat 18

Jeśli dziecko poniżej 18 roku życia planuje przeprowadzić się do Szwecji, wszyscy opiekunowie są zobowiązani wypełnić wniosek. Jeśli jeden z opiekunów przebywa za granicą, on lub ona potrzebują zapewnić pisemną zgodę na przeprowadzenie do Szwecji.

Dzieci powyżej 16 roku życia mogą wypełnić swój wniosek bez pisemnej zgody opiekunów.

 Jeśli masz dochody z innego państwa

Proszę pamiętać, że wraz z przeprowadzką do Szwecji oraz rejestracją w Szwedzkim Rejestrze Populacji będzie zobligowany również do płacenia podatku w Szwecji na dochód, który otrzymujesz z innego państwa. Proszę o skontaktowanie się z Szwedzką Agencją Podatkową jeśli posiadasz taki przychód.

» Więcej informacji na temat obligacji do zapłaty podatków

Related posts

Leave a Comment