Życie w Szwecji 

Jeśli otrzymałeś pozwolenie na stały pobyt opierający się na ochronie, możesz uzyskać trwałe pozwolenie na pobyt jeśli jesteś zdolny sam o siebie zadbać

W przypadku uzyskania pozwolenia na stały pobyt na zasadach samowystarczalności, musisz być w stanie udowodnić swoją tożsamość. Z reguły wymagane jest abyś był zdolny do potwierdzenia informacji poprzez paszport lub w niektórych przypadkach przez krajową kartę tożsamości. To oznacza, że są wyższe wymagania dla Ciebie aby zademonstrować kim jesteś jeżeli chcesz uzyskać stałą rezydencję kiedy ubiegasz się o przedłużone pozwolenie na pobyt na podstawie potrzeby ochrony.

Musisz być również zdolny do wspierania siebie poprzez przychód, który masz z pracy lub z własnego biznesu. Możesz dodać przychód jaki posiadasz oraz połączyć kilka zatrudnień na pół etatu i/lub przychód z wielokrotnych kampanii ale musisz zapoznać się z niektórymi poziomami minimalnymi płacy, ubezpieczenia itd…

Jeśli specjalna licencja, identyfikacja lub pozwolenia jest wymagane aby mieć prawa do wykonywania zawodu (np. prawo jazdy na taksówkarza lub prawo na inne wykonywanie zawodów), musisz pokazać, że posiadasz wymagane pozwolenia kiedy ubiegasz się o stały pobyt.

Jeśli masz poniżej 25 lat możesz jedynie otrzymać pozwolenie na stały pobyt w zakresie pracy bądź samozatrudnienia jeżeli pokazujesz, iż posiadasz ukończoną szkołę szwajcarską drugiego stopnia (gimnazjum) lub odpowiednik zagranicznego poziomu lub edukacji.

Jeśli jesteś zatrudniony

Aby móc być w stanie otrzymać pozwolenie na stały pobyt musisz posiadać stałe zatrudnienie lub kontrakt na co najmniej 2 lata zatrudnienia.

Twoje wynagrodzenia, Twoje pokrycia ubezpieczenia oraz inne warunki zatrudnienia mogąbyć nie mniejsze niż warunki nałożone przez Układ zbiorowy pracy lub procedury w zawodzie lub branży w której pracujesz.

Nie możesz uzyskać pozwolenia na stałe miejsce pobytu opierające się na przychodach z zatrudnienia, które stabilizuje się poprzez pewną formę dotacji rządowej n.p praca Wstępne Zatrudnienie Zachęcające. Zapytaj swojego pracodawcę jeśli jesteś niepewny lub nie Ty posiadasz subsydiowaną pracę. Szwedzkie Publiczne Służby Zatrudnienia (Arbetsförmedlingen) również mogą zapewnić o tym informacje.

Jeśli rozpoczynasz swój własny biznes

Jeśli jesteś sam zatrudniony musisz wykazać, iż istnieje wystarczający kapitał na rozpoczęcie Twojego biznesu oraz wspierać siebie przez przynajmniej dwa lata.

Aplikuj zanim Twoje pozwolenie na pobyt wygaśnie

Istotne jest aplikowanie o przedłużenie zanim Twoje tymczasowe pozwolenie na pobyt wygaśnie jednak nie wcześniej niż trzy miesiące przed tym. Jeśli nie ubiegasz się o przedłużenie zanim Twoje pozwolenie na pobyt wygaśnie nie będzie zdolny wo wykonywania zawodu czekając na decyzję i również ryzykujesz utratą korzyści takich jak wprowadzone korzyści, stypendia studenckie oraz zasiłki rodzicielskie.

Szwedzka Agencja Migracyjna może podejmować decyzje związane z pozwoleniami na stały pobyt nie wcześniej niż ostatniego dnia do którego trwa pozwolenie na trwały pobyt.

Jeżeli nie spełnisz warunków dotyczących stałego pobytu na podstawie pracy lub samozatrudnienia możesz nadal mieć swoje pozwolenie na tymczasowy pobyt wydłużone jeżeli nadal jesteś w potrzebie ochrony.

Related posts

Leave a Comment