Biznes w Szwecji 

Jak założyć firmę w Szwecji?

Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarcze poza granicami państwa, musisz znać podstawowe zasady i reguły dotyczące zarówno prowadzenia samej firmy, jak i kultury danego kraju.

Założenie przedsiębiorstwa w Szwecji, wiąże się z koniecznością spełnienia przez przedsiębiorcę takich samych wymogów prawnych, jak przez obywatela tego państwa.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że przedsiębiorca musi być pełnoletni i nie może być karany, a także winien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może też być dłużnikiem.

Firmę można założyć poprzez wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W tym celu polski przedsiębiorca musi zarejestrować się w urzędzie skarbowym i uzyskać numer VAT i statystyczny. Należy dostarczyć niezbędne dokumenty do centralnego urzędu statystycznego w Sztokholmie:

– formularze podatkowe SKV (www.skatteverket.se),

– poświadczoną kopię paszportu,

– zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składami,

– zaświadczenie z polskiego urzędu podatkowego o niezaleganiu z składkami.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku szwedzkim. Dodatkowo trzeba zadbać o uzyskanie pozwolenia na pobyt. Pozwolenie to zostanie wydane w Urzędzie ds. Migracji (Migrationsverket) lub szwedzkiej ambasadzie albo konsulacie w Polsce. Konieczne jest dołączenie certyfikatu rejestracji przedsiębiorstwa oraz pozostałych dokumentów, które potwierdzą zamiar założenia działalności gospodarczej. Otrzymane pozwolenie będzie ważne przez 5 lat.

Pozwolenie na pobyt może jednak zostać cofnięte. Szczególnie jeśli przedsiębiorstwo nie wykaże dochodów umożliwiających życie w Szwecji osobie prowadzącej działalność jednoosobową.

Taka działalność nie ma osobowości prawnej. Odpowiada ona za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem. Sprawozdania oraz rozliczenie działalności jest elementem corocznego rozliczenia podatkowego. Jest to najprostsza forma prowadzenia działalności.

Polskiej spółce jawnej w Szwecji odpowiada spółka handlowa. To spółka założona przez co najmniej dwie osoby, które mają ograniczoną osobowość prawną. Rejestracja odbywa się w Urzędzie Patentowo-Rejestrowym przy wykorzystaniu formularza 901. Koszty manipulacyjne dla urzędu to 800 koron.

Warto wiedzieć, że w Szwecji istnieją dwa rodzaje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. prywatna (privat aktiebolag) i publiczna (publik aktiebolag). Pierwsza z nich jest odpowiednikiem polskiej spółki z o.o., natomiast druga to forma spółki akcyjnej. W celu założenia spółki prywatnej, przedsiębiorca musi dysponować minimalnym kapitałem zakładowym w kwocie 100 tys. koron, czyli ok. 41 tys. zł. W przypadku spółki publicznej, minimalny kapitał zakładowy to 500 tys. koron, tj. ok. 207 tys. zł.

Rejestracja obu spółek odbywa się w Urzędzie Patentowo-Rejestrowym. Należy zabrać ze sobą komplet następujący komplet dokumentów:

– akt założenia spółki,

– projekt statutu,

– protokół z posiedzenia założycielskiego udziałowców,

– zaświadczenie z banku potwierdzające zdeponowanie minimalnego kapitału udziałowego.

Ponadto należy uiścić opłatę rejestracyjną w kwocie 1100 koron, co wynosi ok. 455 zł. Ważne jest, aby podanie o rejestrację miało wzory podpisów wszystkich członków zarządu oraz dyrektora wraz z jego zastępcą.

Założenie firmy w Szwecji nie wymaga specjalnych operacji. Odbywa się to w ten sam sposób, jak w większości państw członkowskich UE.

Related posts

One Thought to “Jak założyć firmę w Szwecji?”

  1. Po pierwsze, należy pamiętać, że szwedzki rząd ma duże wpływy. Zawsze szukają sposobów na poprawę gospodarki swojego kraju i tworzenie większej liczby miejsc pracy.

Leave a Comment