Biznes w Szwecji 

Jak prawidłowo obliczyć odsetki od niezapłaconych faktur?

Klient lub kontrahent nie zapłacił faktury w wyznaczonym terminie? Możesz naliczać odsetki ustawowe! Zobacz dzięki portal.faktura.pl, jak powinno się je prawidłowo obliczyć.

Czy można naliczyć odsetki od niespłaconej faktury?

W biznesie bardzo często stosowane są odroczone terminy płatności. Przedsiębiorcy umawiają się wtedy na zapłatę we wskazanym terminie, na przykład do 7 lub do 14 dni. W wybranych branżach czas ten może być jeszcze dłuższy, na przykład w sektorze budowlanym nawet do 60 dni.

Gdy kontrahent albo klient, który otrzymał fakturę do zapłaty, nie ureguluje jej we wcześniej uzgodnionym terminie, wtedy naraża się on na szereg konsekwencji. Wśród nich znajduje się naliczenie odsetek na zwłokę w spłacie.

Wystawca faktury może zatem zacząć naliczać odsetki za niezapłaconą fakturę, gdy nie otrzyma wpłaty w wyznaczonym terminie.

Wysokość tych odsetek może być uregulowana umową między stronami albo może ona bazować na wysokości odsetek ustawowych.

Ile wynoszą odsetki ustawowe od niezapłaconych faktur?

Jakie odsetki naliczyć od niezapłaconej faktury? Najczęściej stosowane są w tym przypadku odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie, ale również w niektórych sytuacjach zastosowanie mają odsetki w transakcjach handlowych.

Odsetki ustawowe za opóźnienie
Jeśli nie ustalono inaczej, zastosowanie mają odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych. Stanowią one stawkę podstawową.

Jednocześnie przepisy wskazują na maksymalną wysokość odsetek umownych, która wynosi dwukrotność stawki podstawowej.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
Warto też wskazać, że przepisy określają odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odnoszą się one do transakcji zawieranych między firmami, które stosują odroczone terminy płatności, kredyty kupieckie.

W tym przypadku wysokość odsetek jest wyższa i ma wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 10 punktów procentowych lub 8 punktów procentowych w przypadku publicznych podmiotów leczniczych.

Odsetki od niezapłaconej faktury – od kiedy można je naliczać?

Naliczanie odsetek rozpoczyna się kolejnego dnia, który przypada po terminie spłaty. Naliczane są one za każdy dzień.

Jak łatwo obliczyć odsetki od niespłaconej faktury?

Wyliczenie odsetek od niezapłaconej w terminie faktury nie musi być trudne. Jak obliczyć odsetki od niezapłaconych faktur?

Kalkulator odsetek
W internecie można znaleźć specjalne kalkulatory pozwalające na wyliczenie odsetek od niespłaconych faktur. Aby wyliczyć ich wysokość, wystarczy tylko wpisać do kalkulatora kwotę, a następnie termin należności oraz datę zapłaty. Kalkulator wyliczy, jaka jest wysokość należnych odsetek za opóźnienie od danej kwoty.

Program do faktur
Drugim prostym sposobem na wyliczenie wysokości odsetek jest program do faktur wyposażony w taką funkcję. Wystarczy wtedy wybrać w programie fakturę, której dotyczy opóźnienie, a następnie skorzystać z funkcji wyliczenia odsetek dla konkretnych terminów.

Related posts

Leave a Comment