Biznes w Szwecji 

Firma w Szwecji

Szwecja jest przyjaznym krajem dla Polaków. Potwierdzeniem tego jest spora suma rodzimych biznesów od lat funkcjonujących u północnych sąsiadów, a także jedna z liczniejszych w Europie Polonii. W samym Sztokholmie mieszka ponad 30 tys. rodaków. Zasada otwierania firma w Szwecji jest identyczna dla Mieszkańców Polski i Szwedów. Po l maja 2004r. nie musimy się już starać o certyfikat na pracę. Zgoda na pobyt wymagana jest po trzech miesiącach. Można ją łatwo zdobyć, w szczególności o ile przedsiębiorca udokumentuje odpowiednio wysokie zyski. Polski biznes w Szwecji przyzna o bezspornych utrudnieniach. Chodzi przede wszystkim o to, że mieszkający oprócz terytorium szwedzkim muszą odnaleźć osobę, która w ich imieniu zarejestruje korporację i będzie ją reprezentować. Z kolei w radzie nadzorczej korporacji musi zasiadać tyle samo obcokrajowców, ilu obywateli szwedzkich. Przy zakładaniu i prowadzeniu spółki warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych biur prawnych. Taka usługa nie jest tu tania, natomiast znacznie przyśpiesza cały proces. Niezbędne do prowadzenia działalności jest także zewnętrzne biuro audytorskie. Jego nazwa i adres muszą figurować w dokumentach rejestracyjnych. Rejestracja działalności osobistej (Enskild Firma Szwecja – odpowiednik naszego samozatrudnienia) jest obowiązkowa. Odbywa się na podstawie wpisu do rejestru gminy. Wymagane są następujące dokumenty: formularze podatkowe RSY4620, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i ZUS (dotyczy osób, które w Polsce też posiadają działalność gospodarczą). Załączenie dokładnego opisu planowanej działalności przyśpieszy procedurę dosłownie o dwa tygodnie. W współzależności od rodzaju działalności, mogą być wymagane pozwolenia lub koncesje. Spółki cywilne, spółki akcyjne i stowarzyszenia gospodarcze podlegają rejestracji w wydziale ds. firm Urzędu Patentowo-Rejestrowego (PRV). Do tego celu służy formularz 816. Koszt rejestracji wynosi mniej więcej 1,7 tys. koron szwedzkich. Spółka otrzymuje numer PRV. W wydziale ds. korporacji można kupić gotowe pakiety początkowe. Zawierają one dokładne instrukcje dotyczące założenia spółki, formularze podań, a również gotowe do wypełnienia druki dokumentów. Przed rozpoczęciem działalności, bez względu na jej rodzaj, każdy przedsiębiorca musi złożyć formularz rejestracyjny i kartę podatku VAT. Na przyznanie numeru VAT czeka się do miesiąca. Zgłoszenie podatku jest składane na formularzu RSV 4620. Wypełniony formularz powinno się wysłać do lokalnego oddziału urzędu podatkowego najpóźniej dwa tygodnie przed oficjalnym startem spółki. Ze względów podatkowych jest to najbardziej korzystna forma prowadzenia działalności w Szwecji. Do tego stopnia, że korporacji prawnicze i konsultingowe mają listy tzw. uśpionych firm (przedsiębiorstw, działalności jednoosobowych, spółek). Takie zarejestrowane spółki można zwyczajnie kupić, tym samym unikając początkowej procedury. Nazwę, zarząd i statut zmienia się już po przejęciu. Podatki w Szwecji są bardzo wysokie, natomiast część z nich wraca do obywateli w postaci usług publicznych. Podatek dochodowy od osób ustawowych i od działalności gospodarczej wynosi 28 %. W Szwecji spółki płacą jeszcze tak zwany podatek lokalny. Jego wysokość uzależniony jest od rodzaju działalności, jaka się zajmują, a też regionu, w którym działają. Stawkę podatku raz w roku ustalają lokalne władze. Standardowa stawka VAT wynosi 25%, ulgowa od 0,5% do 12%. Mężczyźni i kobiety fizyczne rozliczają się według skali progresywnej, której stawki wahają się od O% do 35%. W Szwecji istnieje system ulg podatkowych dla najmniej zarabiających. Opodatkowanie dywidend wynosi 25% i tyczy się zarówno przedsiębiorców lokalnych, jak również zagranicznych. Stawka ubezpieczenia wynosi 32,92% wynagrodzenia netto. Prócz tego na fundusz emerytalny płaci się od 6% do 8%. Samozatrudnieni płacą 31% stawkę.

Related posts

Leave a Comment